BİTÜM PROFİLİ
Bitümlü SPULT Ortakları, tüm tedarik ve tedarik sürecini kontrol eden, dünya çapındaki müşterilerimize en yüksek kalitede bitüm sağlama sorumluluğunu üstlenirler. Firmamız yüksek kaliteli bitüm, poli torbalanmış bitüm veya bulk bitümün verimli bir şekilde yüklenmesini ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlamaktadır.
DİĞER PROFİLLER
Baz yağ (SN-80, SN-150, SN-180, SN-350 ve SN-400)
Etil alkol (% 96 ve% 99)
paraksilen
Ortoksilen
tolüen
aseton
Petrol kok
Sülfürik asit
Endüstriyel yağlar (I-20A, I-50A)
parafin
Bütan fraksiyonu
Propan fraksiyonu
DÜNYADAKİ İŞ
Dünyadaki ortaklarımız:
BDT ülkeleri
Avrupa
Asya
Amerika